Camera 360° DragonEyes D01

17.500.000

DragonEyes D01 là phiên bản nâng cấp của DragonEyes TP3192, sản phẩm đã bổ sung thêm chuẩn xuất hình VGA và HDMI do đó dễ dàng lắp đặt vào gần như mọi màn hình DVD hiện nay.